Jobs

The Swaen

Financial Controller

FINANCIAL CONTROLLER

Opgericht in 1906. The Swaen is een producent van mouten en speciaalmouten voor de bier-, ambachtelijk bier-, voedings- en chemische industrie. Het familiebedrijf richt zich met het jonge en enthousiaste team op de ambachtelijke bierindustrie. Nieuwe en digitale diensten voor onze klanten zijn voor ons net zo belangrijk als mouten van de hoogste kwaliteit.

We zijn op zoek naar een ervaren Financial Controller om alle transactionele zaken binnen ons Finance-team te beheren. Je werkt met een hoge mate van zelfstandigheid en geeft leiding aan de Junior Controller. Als je affiniteit hebt met cijfers, processen, mensen en de wil om te leren en te groeien, neem dan contact op!

Je bent eindverantwoordelijk voor:

 • De financiële administratie.
 • Aansturen van de Junior Controller.
 • Opstellen van maandrapportages.
 • Opstellen van jaarrapportage (incl. contact met accountant).
 • Verzorgen aangiftes omzetbelasting.
 • Assisteren bij het opstellen van budgetten.
 • Debiteurenbeheer.
 • Bewaken Cashflow.
 • Optimaliseren processen.
 • Beheren van verzekeringsportefeuille.
 • Aanspreekpunt externe contacten (o.a. bank en verzekeringsagent).

Wat vragen wij?

 • Ambitie om mee te groeien met onze organisatie.
 • Afgeronde HBO-opleiding accountancy/bedrijfseconomie/controller of vergelijkbaar niveau.
 • Werkervaring als accountant of controller of ervaring met bovengenoemde werkzaamheden.
 • Je hebt al enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Uitstekende beheersing van Excel, en affiniteit met IT-tools (ervaring met Visma en Power BI is een pré).
 • Goede communicatieve vaardigheden in zowel Engels als Nederlands.
 • Je bent detailgericht, kan zelfstandig werken en meerdere taken efficiënt afhandelen en deadlines.

Wat bieden wij?

 • Een bedrijf met een informele no-nonsense cultuur waar alle collega’s een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben, waar veel ruimte en vrijheid is om het werk te kunnen doen en waar eigen initiatief wordt gestimuleerd.
 • Leuke collega’s en een mooi kantoor in Kloosterzande en de mogelijkheid om vanuit huis te werken.
 • Salarisindicatie: afhankelijk van werkervaring en profiel. Daarnaast ontvang je vakantiegeld (8%) een bedrijfstelefoon en een bedrijfslaptop.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals extra vrije dagen, keuze uit collectieve zorgverzekeringen, deelname aan ons bonusprogramma.
 • Je wordt lid van ons Leadership Team.
 • Een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van een snelgroeiende organisatie.
 • Een dynamische en internationaal georiënteerde werkomgeving.
 • Een plek om te leren, te experimenteren, te ontdekken en jezelf verder te ontwikkelen.

Contactgegevens

Is deze rol als Financial Controller jou op het lijf geschreven? Solliciteer dan direct door je CV en een korte motivatie te sturen.

Inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Sheila Moeliker-Blommaart. Bel of Whatsapp Sheila via 06-89923405 of stuur een e-mail.

Aanvullende informatie

Soort dienstverband: Fulltime (minimaal 32 uur). Contractduur 12 maanden met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.


FINANCIAL CONTROLLER

Founded in 1906, The Swaen is a producer of malts and specialty malts for the beer, craft beer, food and chemical industries. The family business focuses on the craft beer industry with its young and enthusiastic team. New and digital services for our customers are just as important to us as the highest quality malts.

We are looking for an experienced Financial Controller to manage all transactional matters within our Finance team. You work with a high degree of independence and you manage the Junior Controller. If you have an affinity with numbers, processes, people and the will to learn and grow, get in touch!

You are responsible for:

 • The financial administration.
 • Managing the Junior Controller.
 • Preparation of monthly reports.
 • Preparation of annual report (including contact with accountant).
 • Prepare sales tax returns.
 • Assist in preparing budgets.
 • Accounts receivable management.
 • Monitor cash flow.
 • Optimize processes.
 • Management of insurance portfolio.
 • Point of contact for external contacts (e.g. bank and insurance agent).

What do we ask?

 • Ambition to grow with our organization.
 • Completed HBO education in accountancy/business economics/controller or comparable level.
 • Work experience as an accountant or controller or experience with the above activities.
 • You already have several years of experience in a similar position.
 • Excellent command of Excel, and affinity with IT tools (experience with Visma and Power BI is an advantage).
 • Good communication skills in both English and Dutch.
 • You are detail oriented, can work independently and efficiently handle multiple tasks and deadlines.

What do we offer?

 • A company with an informal no-nonsense culture where all colleagues have a great sense of responsibility, where there is a lot of space and freedom to do the work and where initiative is encouraged.
 • Nice colleagues and a nice office in Kloosterzande and the possibility to work from home.
 • Salary indication: depending on work experience and profile. In addition, you will receive holiday pay (8%), a company telephone and a company laptop.
 • Good fringe benefits such as extra days off, choice of group health insurance policies, participation in our bonus program.
 • You become a member of our Leadership Team.
 • An important role in the further development of a fast-growing organization.
 • A dynamic and internationally oriented working environment.
 • A place to learn, experiment, discover and develop yourself further.

Contact details

Is this role as Financial Controller made for you? Then apply directly by sending your CV and a short motivation.

Content questions? Then please contact Sheila Moeliker-Blommaart. Call or Whatsapp Sheila via 06-89923405 or send an e-mail.

Additional information

Type of employment: Full-time (minimum 32 hours). Contract duration 12 months with a view to a contract for an indefinite period.

×
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 128 MB.

  Back to overview